NaturLihelse

NaturLi

& helhetLi helse

- så clart!

NaturLihelse

 

* NaturLi frisk - på naturLi vis *

 

  • Behandle kropp & sinn som en helhet
  • Finne primær årsak til sykdom/ symptomene,

i stedet for å behandle kun symptomene

  • Tilføre kroppen næringsrik og naturlig kost
  • Fylle på med god energi, ved å utnytte alle helsegjevinstene i kulturaktiviteter
  • Tilgang til friluftsliv og naturopplevelser
  • Tett oppfølging og vedlikehold av:

"NaturLi frisk livsstil"