Om NaturLi Balanse

- er gründet av Cathrine Larsen

 

- har base i Nordli, Lierne kommune,

Nord - Trøndelag.

 

 

NaturLi balanse

Helhetsterapi

 

- er resultatet, fra min intense drivkraft - etter ønsket om å kunne skaffe meg tilstrekkelig kunnskap og erfaring, for så å kunne teste ut mine hypoteser omkring helse og naturlige behandlingsmetoder.

 

Alle former for fysiske og mentale begrensninger, sykdom, fobier og skrekker, energipåfyll/ tapping, stress osv. synes jeg er interessante å se nærmere på!

 

Det er fordi, at jeg mener og tror, at det ligger noe foreliggende bak enhver fysisk eller mental utfordring. Ikke i form av "arv" eller "gener", men i form av blokkeringer, onde/ traumatiske følelser, eller våre egne "sannheter" som egoet vårt har skapt via sammhandling med andre.

 

Min oppfatning er at vi blir formet av miljøet vi omgir oss i. Vår identitet, atferd og sykdomsforløp - mener jeg stammer fra miljøet rundt oss. Særlig våre første leveår danner grunnlaget for vår utvikling og helse.

 

Husker du noe fra dine første leveår?

 

Det bevisste og det ubevisste sinn fascinerer meg. Særlig det ubevisste, det er her jeg mener vi finner svarene - på hvem vi er, forklaringen bak vår atferd

og hovedårsaken til vår sykdom eller utfordring.

 

Har du "overreagert" på en eller flere situasjoner, uten at du helt kan forklare HVORFOR du reagerer på denne måten?

 

Dette forklarer jeg med at det er "kroppen som reagerer" - dvs. ditt ubevisste sinn trer inn. I ditt ubevisste sinn, lagres alle dine følelser og tidligere opplevelser, som ikke er blitt bearbeidet emosjonelt. Og hvis/når dette sinnet føler seg truet/ trigget, reagerer du med en handling eller atferd som ditt bevisste sinn/ logikken ikke helt kan forklarliggjøre.

 

Men når du blir bevisst på hvilke "sannheter" som er lagret i ditt ubevisste sinn, så kan du forstå og se helheten i hvorfor du har reagert på de ulike situasjonen - og hvorfor du har havnet oppe i disse situasjonene.

 

Jeg har også sterk tro på "the law of attraction"/ "loven om tiltrekning" og tankens kraft.

Jeg mener at dine tanker og følelser, former deg og dine omgivelser/ opplevelser. Det er denne loven jeg tror trer i kraft i det medisinske/ vitenskapelige kaller "placebo-effekten".

 

Uansett hvor merkelig det kan høres ut, så er en av mine hypoteser om helse at "alle kan oppnå god helse, dersom det er total balanse mellom alle tre aspektene: fysisk, psykisk og sosial helse".

 

Og for å kunne oppnå dette - mener jeg at det må skapes total balanse og forståelse, mellom det bevisste og ubevisste sinn.

 

Da må det jobbes med det ubevisste sinn, for å kunne rense unna gamle følelser/ oppfatninger/ blokkeringer, som hemmer deg i å være deg selv fullt ut og kunne utnytte ditt maksimale potensiale.

 

Denne reisen kan jeg veilede deg i, som Helhetsterapeut.

 

Metoder og verktøy varierer etter hvilken problemstilling det skal jobbes med, men coaching, EFT, hypnoterapi, reading & healing er de mest sentrale metodene hittil i min praksis.

 

Fortsatt litt uklart om dette er noe for deg?

Les videre -->

 

Persepsjon per person

 

Hva er persepsjon?

Hjernens tolkninger av sanseinntrykk.

 

Vi ser, hører, lukter, smaker og føler våre omgivelser. Denne informasjonen blir sendt til hjernen via elektriske nerveimpulser, der de blir tolket og organisert.

 

Alle inntrykk tolkes individuelt, ettersom at våre tidligere erfaringer og kunnskap, ligger som utgangspunkt for tolkningen. Derfor kan vi som individer oppfatte situasjoner forskjellig, og reagere ulikt, i forhold til andre, som befinner seg i samme situasjon.

 

Har du opplevd å føle at noen overreagerer i en situasjon? Eller er du noen gang blitt paff over, hvor lite noen engasjerer seg? Har du opplevd å bli skikkelig TRIGGET, p.g.a. andres ord eller handlinger? Vet du hva du blir trigget av, – og hvorfor du blir det?

 

Har du noen gang blitt tappet av energi, p.g.a. andres negative synspunkt eller meninger?

Har du noen gang blitt inspirert eller fått ”energiboost”, p.g.a. andres positive holdning og/ eller utstråling?

 

Er du bevisst på hva og hvem, som påvirker deg - på godt og vondt? Hvis ja, bruker du denne kunnskapen aktivt til din fordel – eller lar du ting bare ”gå sin gang” passivt?

 

Vet du hva du reagerer på? - Både i positiv og negativ forstand?

Og vet du hvorfor du reagerer på det?

 

De fleste vet ikke hvorfor, og skyver forklaringen bort med unnskyldningen om at ”sånn er det bare, og slik har det alltid vært”, eller ”slik er jeg bare, og slik har jeg alltid vært”.

 

Det de kanskje ikke vet, er at vårt bevisste sinn, tankene vi styrer – er begrenset. Vi kan ikke alltid ”tenke oss til” hvorfor det er slik og slik. Derfor er det vanskelig, og noen gang umulig å kunne svare på slike spørsmål; som hva du reagerer på, og særlig kunne forklare HVORFOR du reagerer på det. Det føles ofte som om at ”kroppen bare reagerer” på ulike situasjoner.

 

Men i det ubevisste sinn, lagres alle tanker og følelser. Her blir vi ”programmert” ut fra hva vi tidligere har opplevd, hva vi tidligere har følt og tenkt. Vår individuelle opplevelse/ erfaring av en hendelse – lagres i det ubevisste sinn. Så selv om vi ikke ”vet”, eller ikke kan ”huske”, hvorfor vi reagerer på ulike situasjoner eller personer, så vet/ husker det ubevisste sinn og kroppen hvorfor.

 

Det høres kanskje merkelig ut, men for meg - som helhetsterapeut - er det helt logisk.

Jeg, og mange andre, har sett sammenhenger mellom fysiske plager, fobier eller andre ubekvemheter – opp i mot følelser og tanker som har blitt lagret i det ubevisste sinn.

Med teknikker som EFT (Emotional Freedom Technique) og hypnoterapi, jobber vi med det ubevisste sinn, og forløser/ gir slipp på gammel bagasje/ følelser, som ikke gagner oss positivt.

 

Hva og hvilke situasjoner eller skapte følelser kan lagres i det ubevisste sinn? Svaret er alt!

Alle dine sanseinntrykk og tidligere erfaringer, lagres i det ubevisste sinn. Det trenger ikke være av typen fysisk, skikkelige grove eller traumatiske hendelser – det kan være helt vanlige/ naturlige hendelser, der du som du et lite barn, har tolket hendelsen på din måte, og på den måten skapt dårlige følelser for den situasjonen eller den type hendelse.

 

Vi lagrer på denne måten våre egne ”sannheter”, som blir styrket og påvist gang for gang, gjennom hele oppveksten. Disse sannhetene danner mønster for vår atferd og tankesett, og disse sannhetene gjenspeiler seg også i det voksne liv.

Derfor er det ikke så enkelt å svare på HVORFOR du reagerer så kraftig på ulike situasjoner, utsagn etc. Fordi du har glemt det – eller fortrengt det, for å beskytte deg selv.

 

Er du bevisst over dine ”sannheter”? Vet du hvilke ”mønster” som følger deg i hverdagen?

Er det noe spesielt du kvier deg for, eller vet du av noe som begrenser deg?

Er du bevisst på dine styrker, og er du flink til å bruke dem/ utvikle dem aktivt?

 

Ønsker du å finne fram til svaret på disse spørsmålene? Da vil EFT og hypnoterapi være to aktuelle metoder, som kanskje vil åpne din forståelse for ditt tankesett og atferd ytterligere.

 

Ta kontakt, hvis du ønsker å begi deg inn på denne interessante, selvutviklende reisen :)

 

Helhetsterapeut: Cathrine Larsen

Behandlingsted: Eidet i Nordli/ Lierne/ Nord - Trøndelag

Jeg åpner for nye kunder/ pasienter i uke 6 :)

Og tar reduserte priser under hele studietiden

(frem til mai 2015)

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat: 971 60 327